DONDERDAG 6 OKTOBER 2022

Panel interview

De arbeidsmarkt en de rol van de bestuurder

Om toekomstbestendig te blijven moeten we de bestaande orde omgooien. We hebben een andere blik nodig op inzet van mensen, middelen, technologie, maar misschien ook wel ethiek. Blijven we doen wat we deden of keert de wal het schip voortijdig? Hoe doe je dat als je de rol van leider van een organisatie vervult?

Zes bestuurders spreken over diverse thema's rondom het veranderen van de bestaande orde en vertellen waar zij het potentieel zien. Maar ook welke hordes zij moeten nemen. Na dit panel interview nemen zij je graag mee in een brainstormsessie naar keuze om elkaar verder te inspireren over een specifiek thema. Denk bijvoorbeeld aan ruimte geven aan innovatie, herstructurering van zorgprocessen en zorgorganisaties, het potentieel van Young Financials en het minder afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar.

Aan dit panel interview nemen deel: Bas van Riet Paap, Jan Naaktgeboren, Karin te Lintelo, Bob Caris, Didier Dohmen en Marika Roodzant.

Brainstorm­sessies

Bekijk hier aan welke brainstormsessie je wilt deelnemen. De inloop is vrij.

10.45 - 11.30 uur

  1. Bas van Riet Paap
  2. Jan Naaktgeboren
  3. Karin te Lintelo
  4. Bob Caris
  5. Didier Dohmen
  6. Marika Roodzant

Speeddates

11.35 - 12.30 uur

Bij het programmaonderdeel speeddates koppelen we young financials aan ervaren zorgfinancials om over verschillende prikkelende stellingen te praten. We zoeken de verbinding tussen jong en oud en hopen bewustwording te creëren over mogelijke vooroordelen, aannames en een eventuele generatiekloof. Het belooft een super leuk onderdeel te worden, waarin je veel verschillende mensen zult ontmoeten!

Semi-plenaire sessies

13.30 - 14.15 uur en 14.20 - 15.05 uur

Bij dit programma-onderdeel worden drie verschillende sessies aangeboden waaruit je er twee kunt kiezen om bij te wonen.

DONDERDAG 6 OKTOBER 2022

Dagprogramma

OCHTEND

08.30 | Ontvangst

09.00 | Opening

09.10 | Sabine Uitslag | plenair

09.55 | Pauze

10.10 | Panel interview

10.45 | Brainstormsessies

11.35 | Speeddates

MIDDAG 12.30 - Lunch

13.30 | semi-plenair

1. Kees Tillema

2. Nienke Wijnants

3. Piet-Jan Boringa en Arthur Torn

15.05 | Pauze

15.15 | Robin van Galen | plenair

16.15 | Wrap up

16.30 | Afsluitende borrel

DONDERDAG 6 OKTOBER 2022

Plenaire sessie

Sabine Uitslag De kracht van werkplezier

Anders kijken, anders denken, anders doen!

Sabine probeert mensen aan het denken te zetten over hun eigen kijk op werk en de wereld. Perspectief is alles! Zeker in tijden van crisis. Sabine wil je positief prikkelen met een andere manier van kijken.

Juist in tijden als deze, waarin alles anders gaat dan anders, waar angst en onzekerheid en de waan van de dag regeren, is het enorm belangrijk in contact te blijven met jezelf. Als team en als organisatie. Maar hoe doe je dat? Het klinkt wellicht een beetje gek, maar ‘werkplezier’ werkt juist in tijden van crisis!

Sabine gaat met ons aan de slag met de vier pijlers van werkplezier te weten: zingeving, autonomie, meesterschap en sociale cohesie.

De sessie van Sabine Uitslag is Powered by BAS Consultancy

Semi-plenaire sessies

1. Kees Tillema Ontgroeven: hoe kunnen organisaties baat hebben bij meer wanorde, instabiliteit en onvoorspelbaarheid?

Hoe kunnen organisaties en leiders zich ontwikkelen wanneer ze juist gebruikmaken van het onverwachte, het ongeplande en de volatiliteit van alledag? Kees Tillema legt dit uit aan de hand van het antifragiele gedachtegoed van Nassim Taleb. Door te ‘ontgroeven’ worden repetitieve, niet-functionele manieren van denken en handelen doorbroken.

Kees zet je aan het denken met prikkelende en baanbrekende ideeën om organisaties te ontwikkelen en veranderen. Wat als we alle vaste arbeidscontracten vaarwel zeggen? En wat als we ophouden met meetbare doelen stellen? Wat als we de beste concurrent van onszelf creëren?

Deze masterclass is voor mensen die hun verbeeldingskracht aan het werk willen zetten en vervolgens creatieve risico’s gaan nemen.

2. Nienke Wijnants Twintigerstwijfels & Dertigersdilemma's Luxeprobleem of zware last van deze tijd?

Nienke Wijnants is psycholoog, loopbaanadviseur en schrijver. Ze werd bekend met haar bestseller Het dertigersdilemma, over de loopbaan- en levensvragen van millennials. In deze masterclass krijg je allereerst inzicht in de twijfels en dilemma’s waar je als twintiger en dertiger mee te maken krijgt. Waar komen die keuzestress, het streven naar dat perfecte plaatje en die zingevingsvragen nu precies vandaan. Vervolgens krijg je tips en tools aangereikt om hier iets mee te doen. Nienke inspireert je om juist in deze hectische, uitdagende periode weerstand te bieden aan sociale druk, om bewuster keuzes te maken en vanuit eigen overtuiging het leven te leiden wat bij jou past.

3. Piet-Jan Boringa en Arthur Torn Creatief denken wordt één van de meest gewaardeerde vaardigheden

Alterim deed onderzoek naar de beleving van de (zorg)financial op de huidige arbeidsmarkt; we vroegen naar persoonlijke ervaringen en hoe een (leidinggevende) financial en verantwoordelijke voor een team hiermee omgaat. Dit hebben we gedaan door het uitsturen van een vragenlijst, het afnemen van interviews en de organisatie van een paneldiscussie. Eén en ander hebben we verwerkt in een publicatie die na de sessie beschikbaar komt.

Hoe bindt je medewerkers aan jouw team en organisatie en is dat binden ook wat het individu wenst? Daarnaast hebben wij ons verdiept in de vraag waar men kansen en uitdagingen ziet, maar bijvoorbeeld ook of de financial een idee heeft of zijn/ haar verdere carrière zich afspeelt in de sector waarin nu gewerkt wordt.

In deze interactieve sessie ontdek je samen met Piet-Jan Boringa en Arthur Torn het sentiment op de arbeidsmarkt voor zorgfinancials. Zit iedereen lekker op z'n werkplek en voelt iedereen zich uitgedaagd en gezien? En hoe kijken managers naar hun teams en wat zijn de toekomstverwachtingen?

Deze sessie is een aanrader voor iedere zorgfinancial met interesse in de arbeidsmarkt in de zorg.

Plenaire sessie

Robin van Galen Leiding geven aan een succesvol team, hoe doe je dat?

Robin presenteert met flair, humor en passie over het coachen van een team. Aspecten als het selecteren en vormen van een team, leidinggeven, samenwerken, coachen en ambitie komen aan bod. Met name zijn toegepaste theorie over MBTI (persoonlijkheidstypologie), over de verschillen in karakters en type mensen, spreekt veel mensen aan.